lINE Pattern    

แพทเทิร์นลายเส้นเป็นลวดลายที่สร้างความน่าสนใจให้กับทันสมัย เหมาะแก่การนำไปตกแต่งในห้อง บ้าน อาคาร สถานที่ และนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์